Vem ska lära barnen att dansa?

Lisa DC barndansDu, jag eller vi?

Vem som helst kan ge ett barn en positiv attityd till dans genom att visa att det är kul att dansa eller att man tycker om att andra dansar. Du visar barnet din inställning till dans. Att introducera dans för små barn (0-5 års ålder), det kan alla göra förälder, förskolepersonal eller danspedagog.

Tyvärr är det många dansare och danspedagoger som drar sig för att ta sig an barndansundervisning. Vissa tycker att det är svårt och lite läskigt. Och det är ett stort uppdrag att undervisa barn. För det innebär att man ger dem deras första bild av vad dans är.

Min erfarenhet säger mig att det finns en efterfrågan på barndans-pedagoger, men få specifikt utbildade för just barndans. Och många av de utbildade danspedagoger som finns vill oftast undervisa äldre elever på avancerad nivå i modern dans. Inom lärarkollegiet är det inte alltid så populärt att dela sitt undervisningsmaterial eftersom det är ens levebröd och man är rädd om det som gör en eftertraktad.

=> Resultat…Efterfrågan på pedagoger finns, så dessa jobb går till unga dansare och ofta oerfarna pedagoger.

Så antingen kan vi resonera som så:
– att vill man undervisa barn så får man gå en lärarutbildning och finns det inte utbildade pedagoger så erbjuder dansskolor inte danskurser för barn. (Vilket inte kommer att hända, utan ansvariga på dansskolor tar vad man har för att möta efterfrågan.)
– eller så kan man tänka att alla kan introducera dans utifrån bästa förmåga: föräldrar, förskolepersonal, danskunniga och utbildade danspedagoger – ju fler som dansar med barnen desto bättre! Och ju mer vi delar vår kunskap desto mer kan vi öka kvalitén.

Jag föredrar det senare…

…att vi försöker göra det bästa av situationen och dela så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt med varandra för bidra till utveckling. Lite som Linux, materialet finns här ute på nätet för den som vill arbeta med det och utveckla det har fria händer. Ju, mer vi delar med varandra, detso mer lär vi oss, desto bättre möjlighet ges barnen att få ta del av dans i alla olika former.

Därför tänkte jag dela med mig några av mina tankar, tips och övningar kring barndansundervisning. Jag har varken gått en danspedagogutbildning eller är lärarbehörig utan har bara en yrkesdansarexamen från Balettakademien, 15 år av undervisningserfarenhet i barndans, balett, jazzdans och modern dans och en kandidat i media och kommunikation. Jag är helt autodidakt när det kommer till pedagogik. Det jag delar baserar sig på mina erfarenheter och på information och material jag snappat upp under mina år som danspedagog.

Lite kort om barndansundervisning:

Barndansen kom till Sverige i början på 1900-talet. Gabo Falk, som hade varit elev hos Anna Behle och Dalcroze, utvecklade en metod för barndansen som än idag präglar den Svenska barndansundervisningen. Hennes ingång till arbetet var att det skulle vara lustbetonat och metoden kallades för rytmisk lek. Den skapades i samma anda som Alice Tegnérs visor och Elsa Beskows sagor. Danslekarna som hon utvecklade var uppbyggda på korta sekvenser som lärdes in av barnen utantill, ibland till bestämd musik. Det gavs sällan utrymme för improvisation utanför de givna ramarna.
Källa: Isadora Duncan och den Svenska barndansen, Birgit Boman 1986

I barndansen används ofta Labans rörelseanalys som grundstomme.
I USA kallar man barndansen för Creative Dance.

 

Introduktion till Knattedans

 

LEAVE A REPLY

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *